Airtel Delhi Half Marathon - News, Photos & Videos

Shahrukh Khan, Bipasha Basu at the Airtel Delhi Half Marathon

Shahrukh Khan, Bipasha Basu at the Airtel Delhi Half Marathon


Bollywood actors Shahrukh Khan, Bipasha Basu, Sheila Dikshit and ADGA Chairman, Anil Ambani at the Airtel Delhi Half Marathon 2011, in New Delhi on Sunday.
Shahrukh Khan at the Airtel Delhi Half Marathon

Shahrukh Khan at the Airtel Delhi Half Marathon


Delhi Chief Minister Sheela Dixit with bollywood star Shahrukh Khan at the Airtel Delhi Half Marathon, in New Delhi on Sunday.