Filmcity Mumbai - News, Photos & Videos

Shahrukh Khan & Akshay Kumar on the sets of Akshay's movie Blue

Shahrukh Khan & Akshay Kumar on the sets of Akshay’s movie Blue


Shahrukh Khan & Akshay Kumar on the sets of Akshay’s forthcoming movie Blue at Filmcity in Mumbai.