Manisha Koirala - News, Photos & Videos

Manisha Koirala at the launch of music 'Dekh Bhai Dekh'

Manisha Koirala at the launch of music ‘Dekh Bhai Dekh’


Manisha Koirala at the launch of music ‘Dekh Bhai Dekh’ in Mumbai.