Vaibhavi - News, Photos & Videos

Shilpa Shetty and Vaibhavi to judge 'Zara Nach Ke Dikha'

Shilpa Shetty and Vaibhavi to judge ‘Zara Nach Ke Dikha’


Bollywood actress Shilpa Shetty and Vaibhavi to judge ‘Zara Nach Ke Dikha’ at Tote.